El seega

És una variant del tres en ratlla i versió actual d'un joc tradicional que es juga a Egipte. Encara que es fàcil de jugar, permet fer investigacions sobre l'estratègia a seguir.

     
Dos jugadors tenen tres fitxes cadascun posades com s'indica a la figura.
Una vegada cadascun, els jugadors poden moure en qualsevol direcció, si la casella del costat no està ocupada. Guanya el primer que posa les tres fitxes en una línia ( fins i tot la diagonal) diferent de la inicial.

Propostes

  1. Quants moviments diferents es poden fer per iniciar la partida?

  2. Quantes posicions diferents hi ha després de dos moviments ?

  3. Hi ha algun moviment d'obertura òptim?

  4. Com podríem anotar les diferents jugades?

Variant

En un tauler com el de la figura, el primer jugador posa dues fitxes en qualsevol posició. El segon jugador en posa dues de les seves en posició simètrica a les anteriors.

A continuació van posant fitxes alternativament en grups de dos, intentant aconseguir cinc en ratlla.

Si s'omple el tauler i no han aconseguit línia, cada jugador canvia una fitxa del contrincant per una de les seves. Si amb aquest moviment no aconsegueix afilerar-ne cinc, la posició queda buida. La partida pot acabar en empat.


Índex