El surakarta

  • És un joc tradicional originari de l'illa de Java a Indonesia. El nom l'ha agafat de la ciutat que era més important a l'illa.
  • Es juga en un tauler com el de la figura i l'objectiu del joc és capturar totes les fitxes del contrari.

Board

Moviments
  • Cada fitxa es pot moure a un encreuament adjacent, en qualsevol direcció, sempre que estigui lliure.
Captures
  • Per fer una captura s'ha de recórrer, al menys, una de les corbes que hi ha al tauler fins arribar al lloc que ocupa la fitxa contrària. es poden enllaçar trams rectes i corbats, però el camí ha d'estar lliure de terceres fitxes i, per tant, no es pot saltar altres peces.

Jugar en línia

Un altre lloc


Índex