Tantrix

Joc per a dues, tres o quatre persones, que va inventar l’any 1991 el neozelandès Mike McManaway, es juga amb fitxes hexagonals que s'han d'anar acoplant de manera que les línies d'un mateix color dibuixin camins. També es poden realitzar puzzles solitaris.

El joc complert de Tantrix s’anomena Tantrix Game Pack, i està format per 56 fitxes hexagonals de color negre, numerades del 1 al 56 a la cara inferior. A la cara superior de cada fitxa hi ha unes línies de tres formes diferents; rectes, corbes obertes i corbes tancades. Les línies estan pintades en combinacions de quatre colors diferents; vermell, groc, blau i verd. Les combinacions entre els tres tipus de línia, els quatre colors diferents i la numeració que porta cada una d’elles, fa que cada fitxa sigui única.

Normes

 • Els jugadors comencen amb sis fitxes. El primer en situa una al centre de la taula. S'agafa una fitxa de la bossa després de cada jugada.
 • Els jugadors van col·locant les seves fitxes alternativament fins que no en queda cap, intentant crear camins o circuïts del color que han escollit, de manera que coincideixin tots els colors amb les fitxes contigües.
 • Cada fitxa del camí més llarg puntua un punt i cada fitxa del circuït més llarg puntua dos punts.
 • Un espai forçat és un espai buit envoltat per tres fitxes. Quan és el seu torn cada jugador ha d'omplir els espais forçats, seguidament jugar un moviment lliure i finalment omplir els espais forçats que hagi pogut crear. Els colors han de coincidir i cada fitxa ha d'estar en contacte amb les altres.
 • Estan prohïbits els següents moviments, mentres quedin fitxes a la bossa:
  Omplir un espai forçat format per tres fitxes del mateix color
  Omplir un espai forçat que en crea un de nou amb tres fitxes del mateix color
  Situar una fitxa abans d'omplir els espais forçats que pugui.

Propostes

Agafar tres fitxes que permetin crear un camí circular.

Amb sis fitxes, crear un camí circular que passi per totes.

Crear un camí amb 4 fitxes.

Es va augmentant el nombre de fitxes per crear camins més complexos, fins arribar a deu.

Crear un camí en forma de serp.

 

 


Índex