El tic-tac-toe

És el joc dels zeros i les creus. Dos jugadors participen alternativament. El primer dibuixa una X cada vegada a qualsevol espai entre ratlles i l'altre un 0.

L'objectiu és col·locar tres X o tres 0 en línia recta, que pot ser horitzontal, vertical o en diagonal. Si ningú ho aconsegueix, la partida acaba en empat.

Propostes

  1. El jugador que comença la partida, té avantatge?

  2. Quantes posicions diferents hi ha després de dos moviments per part de cada jugador?

  3. Hi ha algun moviment d'inici òptim?

  4. Com podríem anotar les diferents jugades?

 Vols jugar?En aquesta versió hi participen dos jugadors, un amb les fitxes marcades amb una O i l'altre amb les marcades amb una X.

Per torns, cada jugador mou una de les seves fitxes a una posició lliure adjacent, però que no estigui en diagonal.

L'objectiu és aconseguir posar juntes tres fitxes iguals en una línia horitzontal, vertical o diagonal.

Variant

Una variant és la que representa la figura següent:

Hi ha vuit ciutats unides per les 9 carreteres numerades. Dos jugadors van seleccionant alternativament una carretera diferent. L'objectiu és aconseguir les tres carreteres que passen per qualsevol de les ciutats.


Índex