El tic-tac-toe 4D

És el joc dels zeros i les creus en 4 dimensions. Dos jugadors participen alternativament. El primer dibuixa una X cada vegada a qualsevol espai entre ratlles i l'altre un 0.

Aquesta és una representació en dues dimensions de tots els taulers del joc. El punt a és el {1, 1, 1, 1} i el punt b és el {1, 1, 3, 2}

L'objectiu és col·locar tres X o tres 0 en línia recta, que pot ser horitzontal, vertical o en diagonal. Guanya qui aconsegueix més línies.
En aquesta figura es representen totes les posicions que poden fer línia amb la X={1, 1, 1, 1}. Per exemple {1, 1, 1, 1}, {2, 2, 2, 2} i {3, 3, 3, 3} formen una línia. I també {1, 1, 1, 1}, {1, 2, 1, 2} i {1, 3, 1, 3}. Sense oblidar les tradicionals {1, 1, 1, 1}, {1, 2, 1, 1} i {1, 3, 1, 1}


Índex