Dames xineses

Normes
  • Hi juguen tres persones amb 15 fitxes cadascuna, de colors diferents, que es posen a diferents puntes del tauler representat aquí. Una variant consisteix en jugar amb 10 fitxes, podent arribar a jugar sis persones.
  • Cada jugador, quan és el seu torn, mou una fitxa a una casella del costat. Si està ocupada pot saltar pel damunt a la casella següent i d'allí pot continuar saltant si està en condició de fer-ho. No hi ha captures.
  • Guanya el primer jugador que col·loca totes les seves fitxes a l'extrem oposat del tauler.


Índex