Calendari escolar, curs 2005-06

 

 

 

 

 

 

Principi

 

 

 

 

 

Calendari dels terminis de presentació dels treballs quinzenals

 

Calendari dels terminis de presentació dels treballs de recerca

 

 

Calendari d'examens

 

Per alumnes de la seu central de Barcelona

 

Per alumnes d'estranger

 

Per alumnes de centres colaborado

Per més detalls veure la Guia d'estudis i de matrícula de l'ICESD

     http://www.xtec.net/icesd

icesd@centres.xtec.net

 

 

Calendari dels terminis de presentació dels treballs quinzenals

Quinzena

Primera avaluació

Quinzena

Segona avaluació

Quinzena

Tercera avaluació

1a

19 setembre a 9 octubre

5a

9 a 22 gener

9a

20 març a 2 abril

2a

10 a 30 octubre

6a

23 gener a 5 febrer

10a

3 a 30 abril

3a

31 octubre a 13 novembre

7a

6 a 19 febrer

11a

1 a 14 maig

4a

14 a 27 novembre

8a

20 febrer a 5 març

12a

15 maig a 4 juny

 

 

 

 

 

 

 

Calendari dels terminis de presentació dels treballs de recerca

Aquesta distribuació temporal pot tenir una certa flexibilitat a la primera i la segona avalucions

Quinzena

Primera avaluació

Quinzena

Segona avaluació

Quinzena

Tercera avaluació

1a

Tria del treball pel alumne.

5a

Es fa la primera redacció o esborrany.

9a

 

2a

Busca de bibliografia i consulta amb el professor

6a

Es fa la redacció definitiva del treball

10a

 

3a

Presentació el guió o plan de treball al professor , fa i presenta la recopilació de les fonts d'informació: llibres, revistes, diaries,.....

7a

Es fa la redacció definitiva del treball

11a

 

4a

Es fa la primera redacció o esborrany.

8a

Presentació del treball

12a

 

 

 

 

Calendari d'examens, curs 2005-06

 

 

 

 

Calendari d'exàmens de Batxillerat per alumnes de la seu central de Barcelona

 

Primera avaluació

Segona avaluació

Tercera avaluació

SP

1, 2, 5, 7, 12 de desembre

SP

6, 7, 8, 9 10 de març

SP

NP

2n batxillerat: 11 al 12de maig, matèries de 1r

2n batxillerat: 15, 16, 17, 18, 19 de maig, matèries de 2n

 

1r batxillerat i  GES: 6, 7,8, 9 i 12 de juny

NP

13, 14, 15 de desembre

NP

13, 14, 15 de març

 

 

 

 

 

SP: Semipresencial
NP: No presencial
: Correspondecia i Telematics

 

 

En cas de dupte consultar la guia administrativa o la pàgina web de l’ICESD

 

 

 

 

 

 

 

Calendari d'exàmens de Batxillerat per alumnes d'estranger

 

Primera avaluació

Segona avaluació

Tercera avaluació

12---16 desembre

 

6---10 de març

COMPTE! Exàmens finals de matèries de 1r per a alumnes de 2n de batxillerat, o que fan estudis equivalents a 2n de batx.

 2n batxillerat: 2-- 5 de maig

1r batxillerat i GES: 1--7de juny

En cas de dupte consultar la guia administrativa o la pàgina web de l’ICESD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendari d'exàmens de Batxillerat per alumnes dels centres col·laboradors

 

Primera avaluació

Segona avaluació

Tercera avaluació

Del 29 al 15 de desembre

De 7 al 16 de març

 

2n batxillerat : 9 al 18 de maig

1r batx, GES: 30 maig al 7 de juny

L’horari concret, i dates de reunió de les juntes d’avaluació, el decidirà cada centre col·laborador independentment.