Comentaris i Sugeriments

Enquesta

* Els apartats amb aquest signe es convenient fer-hos
Nom
Data tipus: ??/??/200?
email
Alumne del ICESD* No
Situació de matrícula* Química I Química II Cap, ni Q I/QII
   
Valoració Web
 
És pràctica?* Mol Suficient Poc
Informació trobada* Massa Suficient Insuficient
És útil?* Molta Suficient Poca
Adequació als objetius d'una web* Molta Suficient Poca
   
Has trobat la teva recerca?* No
Estàs satisfeix?*
A mitges No
Comentaris/Sugeriments