Anomenar oxosals. 1

Feu parelles arrassegant els elements de la columna de dreta amb els de l'esquerra.
Links:

  • Taula Periòdica dels Elements Químics