Anomenar les sals hidràcides. 1a

Feu parejes arrossegant amb el ratolí els elements de la columna de la dreta.
Links:

  • Taula Periòdica dels Elements Químics