Formular els lligands ( 1a )

Feu parejes arrossegant amb el ratolí els elements de la columna de la dreta.
Links:

  • Taula Periòdica dels Elements Químics
  • Formulació de complexes