Formulació d' àcids inorgànics. 2

Feu parejes arrossegant els elements de la columna de la dreta amb els de l'esquerra.