Formulació d'àcids, ions i sals inorgàniques. 2n

Feu parelles arrassegant els elements de la columna de dreta amb els de l'esquerra.
Links:

  • Taula Periòdica dels Elements Químics