Estats d'Oxidació o Valències dels elements químics més comuns