Tornados Aquesta pàgina es veu millor amb Netscape 2.0

TORNADOS

Imatge de tornado

Índex

Definició de tornado
Els tornados
Vida de un tornado
Qué ha de passar per a que es formin?
On es formen habitualment?
Característiques
Quins són els tipus de tornado?
A quina velocitat es mouen?
Curiositats
Glosari de termes (amb enllaços des d'on trobar més informació)
Altres direccions des d'on trobar informació sobre els tornados (en anglès)
Autors i agraiments


Tornados:

tornado3

Un tornado és una perillosa perturbació meteorológica que es forma quan l'aire càlid i humit de les capes inferiors penetra a l'aire fred i sec de les capes superiors i és xuclat cap a la part superior en forma d'embut. Els efectes convinats d' una baixada ràpida de la presió i dels violents vents, que poden arribar a una velocitat de 600 Km/h , donant lloc a una força devastadora que pot destruir edificis sencers i aixecar cotxes i màquines de tren. Els tornados s'associen amb freqüència als ciclons tropicals que, en bufar per sobre dels continents, produeixen les condicions favorables a la seva formació.
Un tornado medeix entre 40 i 200 m de radi i es desplaça a una velocitat mitja de 50Km/h durant uns quants minuts , però en algunes ocasions es produeixen "super-tornados " que tenen una vida molt més llarga que els altres.

Índex


Els tornados:

Vam decidir fer aquest projecte d'una pàgina web sobre els tornados en català perqué després de buscar infructuosament pàgines web en català sobre els tornados no en vam trobar cap. A més també cal tenir en compte l'èxit de la pel.lícula Twister, que dóna a la pàgina una característica d'actualitat.

Índex


Vida de un tornado:

Qué ha de passar per a que es formin?

Els tornados neixen quan les masses d'aire superficials giren de forma natural degut a la rotació de la Terra, però quan l'aire convergeix, el moviment es concentra en una espiral estreta i augmenta increíblement la velocitat del moviment. Els forts corrents ascendents poden aparèixer a qualsevol lloc on hi hagi suficient inestabilitat a l'atmosfera. Poden dispersar-se per l'escalfament de la superfície, que provoca l'elevació de bombolles d' aire calent, o per convergència de l'aire al nivell del terra, que origina l'ascenció a gran escala. Si la capa inferior a més a més de calenta és humida, es condensa el vapor d' aigua, alliberant calor latent amb la qual cosa l'aire encara ascendeix més i s'eleva més depressa. Si l'aire del nivell superior a més de sec es fred, l'aire ascendent es fa encara més inestable i s'accelera de nou les corrents ascendents. Sota condicions normals l'aire fred i sec no persistiran sobre l'aire humit i calent. Això només pot succeir quan les direccions dels vents en els dos nivells són tant diferents que una corrent d'aire fred i sec es obligat a fluir a través d'una corrent d'aire calent i humit. Encara que aquesta situació es rara en moltes parts del món, es molt habitual a la part central de Nord-Amèrica.

Índex

On es formen habitualment?

El lloc més important pel nombre de tornados que s'hi formen, és a la part sur-occidental del Pacífic Nord, entre les Filipines i les illes Marshall, amb una mitjana de 18 tornados l'any. També són molt importants les zones de l'Oceà Índic meridional i el mar del Carib.

Índex


Característiques:

Quins són els tipus de tornados?

Embut baix: Es un tipus de tornado en que l'embut que forma a la part més baixa s'allarga de forma horitzontal.
Embut doble: Son dos tornados amb forma d'embut que es mouen un al costat de l'altre.
Torbellí: Els torbellins són habituals a l'Oest d'Àfrica.
Fire-devils (torbellins de foc): S'originen per l'aire calent que escapa cap amunt des d'un bosc encès.
En forma de con invertit: Els torbellins de sorra que s'eleven a alçades de més de 60 metres tenen forma d'embut cap per avall i estan lleugerament inclinats.

Índex

A quina velocitat es mouen?

La velocitat màxima del vent d'un tornado no es coneix amb certesa perquè sempre que un d'ells ha passat a prop d'un anemòmetre, l'instrument ha quedat destrossat o arrasat. No obstant, s'han registrat velocitats de més de 68 metres per segon, encara que l'anàlisis del moviment del conjunts de núvols a partir de les fotografies presses dels tornados, suggereixen que s'arriba a velocitats de 75 a 100 metres per segon.

Índex


Curiositats:


Els tornados són batejats habitualment amb noms de dona, no així els huracans, que són batejats amb nom d'home.
Els tornados gairbé sempre giren ciclónicament, es a dir, en el sentit oposat al de les agulles del rellotge a l'hemisferi nord i en el sentit oposat a l'hemisferi sud. Els tornados duren normalment uns quants minuts, i rarament duren més d'un hora
Els tornados no són huracans, contrariament al que normalment es creu, són més petits que aquests i duren menys.
Els tornados més petits s'anomenen minis i els més grans s'anomenen maxis. Un mini no durarà més d'uns cuants minuts, viatjarà a més o menys mitja milla per hora i els seus vents aniràn velocitats de fins a 100 milles per hora.

Índex


Glosari de termes

Perturbació meteorológica: anomenem d'aquesta manera a les manifestacions del temps: són fenómens meteorlógics la pluja, els núvols...
La presió atmosfèrica
: Força exercida per l'aire a causa del seu pes.
Anemòmetre:
Aparell per a mesurar la velocitat del vent i en general la velocitat de un fluid gasós.
Convergir:
Diverses coses que procedeixen de llocs diferents, dirigir-se envers un mateix punt.
Inestabilitat atomsfèrica:
Estat de l'atmosfera en què una bombolla d'aire, obligada a separar-se del seu nivell, se sotmet a una força del fluid que l'envolta i l'obliga a allunyar-se cada cop més del seu nivell inicial.

Índex


Altres direccions:


Una molt bona pàgina sobre els tornados
Aquí trobaràs bastanta informació
Ells van fer un projecte, llegeix les recomanacions
La web oficial de la película twister
Desenes de links a altres pàgines
Models de tornados realment bons. Una informació més técnica

Índex


Autors i agraiments:

Miquel del Rio , David Cavero y Miquel Abdón són els autors materials d'aquesta página
Agraïm igualment l'ajuda a l'hora de buscar informació a:
Raul Brú (coordinador del Projecte que ha prestat la seva valuosa experiencia i ha posat al nostre abast els medis de que disponia

Miquel del Río Sanín

Estudiant de 3er de BUP al centre IES Collserola.
16 anys.
Li agrada llegir, escriure i tocar-se la panxa. També té déria pels ordinadors y ha sigut qui
ha redactat els codis d'aquesta página. Ajuda relacionada amb qualsevol de les seves aficions 
s'agrairá (retribucions a convenir).
tel de contacte: (93)429-71-30 (Barcelona Espanya).
o
Sobre
Miquel del Río
c/Horta 119
08032 Barcelona
Spain
bola del món
de moment no tinc ni conexió a internet, així que els del e-mail que esperin... Però si voleu enviar un e-mail, envieu-lo a rbru@pie.xtec.es

David Cavero Amaya

Estudiant de 3er de BUP al centre IES Collserola
15 anys.
M'agraden els jocs de rol , els ordinadors i la música.
tel de contacte (3)3504126 (Barcelona Espanya).
o
Sobre
c/ Isard 11 1er 2ona
08042 Barcelona

Miquel Abdón Jimènez Estudiant de 3er de BUP al centre IES COLLSEROLA 17 anys M´agrada tot el relacionat amb la informatica i composar MOD's. tel de contacte 427-20-24 o Sobre Miquel Abdón c/ Miguel Hernández 7, 7º 1ª 08042 Barcelona