TÀRREGA - LOURDES. 24-28 de juliol de 2006
Les 7 del matí. Molts quilòmetres per endavant i moltes incerteses malgrat que la preparació ha estat exhaustiva.