Plaguicides i sistema immunològic.

Les inquietuds que desperta l'ús dels plaguicides es relacionen amb el seu potencial com a verins perillosos o com a agents cancerígens. Recentment s'ha comprovat que molts dels plaguicides més habituals poden arribar a anul·lar la resposta regular del sistema immunològic humà a determinats virus invasors, bacteris, paràsits i tumors. Aquesta problemàtica és molt greu ja que el sistema immunològic constitueix la primera línia de defensa de l'organisme en front els agents patògens.
Està demostrat l'efecte de l'exposició a compostos organoclorats (aldrin, dieldrin) i al DDT: els mamífers exposats a aquestes substàncies són més proclius a les infeccions víriques i produeixen menys anticossos. Altres substàncies suprimeixen la resposta dels limfòcits T, cèl·lules clau en el procés de resposta immunitària.
Un estudi realitzat a la Índia entre els treballadors de fàbriques que usen plaguicides d'aquest tipus va concloure que els nivells de limfòcits a la sang eren 2/3 més baixos dels nivells bàsics i que un cop finalitzava l'exposició als pesticides, es recuperaven fins a la normalitat.
La supressió del sistema immunològic a causa dels plaguicides pot relacionar-se amb el desenvolupament d'alguns tipus de càncer. Diversos estudis apunten que els agricultors que estan exposats habitualment a aquests tipus de substàncies mostren una major incidència de melanomes, malaltia d'Hodgkin i leucèmia: tots aquests càncers són propis del sistema immunològic.
Els perills derivats de l'afebliment del sistema defensiu de l'organisme és superior, com en altres tipus de riscos, en els països en desenvolupament i en aquells on gran part de la població encara viu en medi rural, treballant en el sector de l'agricultura. Mentre que en aquests països creix l'ús de plaguicides, la legislació no es desenvolupa al mateix ritme i per tant les pràctiques manipuladores són absolutament incorrectes. La situació s'agreuja perquè les condicions de vida de molta gent en aquestes regions no són apropiades (malnutrició, contaminació de l'aigua, serveis de sanejament deficients).El resultat ja es coneix: taxa de mortalitat molt elevda per malalties corrents com el xarampió i la tosferina.

Robert Repetto i Sanjay Baliga. Pesticides and the Immune System