La tuberculosi i la desigualtat urbana.

  A principis del segle XVII el desenvolupament de les ciutats i la propagació de la pobresa produït en l'Europa feudal van afavorir un seguit de canvis ambientals que van desembocar en l'aparició de la primera epidèmia de tuberculosi entre la població humana. "La gran plaga blanca", com se la coneixia, es propagava lliurament pels suburbis superpoblats i mancats de les més elementals mesures d'higiene. En el seu moment més àlgid, durant els segles XVII i XVIII, la tuberculosi va mata un de cada cinc persones adultes europees.
Lluny de considerar-la una malaltia del passat, la tuberculosi va matar quasi 3 milions de persones l'any 1995. Tot i haver iniciat un cert descens des del 1996, les epidèmies de tuberculosi seguiran presents, sobre tot en els països en vies de desenvolupament.
L'aparició de la SIDA ha estat un factor important en canalitzar la prevalença de la tuberculosi, especialment a Àfrica i a Àsia. El virus de la immunodeficiència humana (VIH) deteriora el sistema immunitari de les persones i accelera el procés pel que la tuberculosi es converteix d'infecció benigna en malaltia letal. A la vora una tercera part del milió de morts relacionades amb la SIDA l'any 1995, tenien el seu origen en una infecció paral·lela a la tuberculosi. La pobresa, cada cop més acusada, i la manca de condicions de vida dignes en els suburbis de les grans ciutats també s'associen a aquesta nova aparició.
Diversos estudis fets a països tan diferents com Dinamarca i Puerto Rico, posen de manifest la relació entre la tuberculosi, la vida urbana i la pobresa. L'increment del número de persones que viuen en condicions de pobresa i malnutrició en situacions d'amuntegament i manca d'higiene facilita la transmissió de la malaltia. S'ha calculat que una persona infectada que viu en males condicions, si no rep tractament, infectarà de 10 a 15 individus en un any. Als EEUU la taxa de persones afectades va augmentar un 20% entre 1985 i 1995. A Rússia l'increment entre1991 i 1995 va ser del 42% amb una mortalitat del 87%. Després de 40 anys de descens generalitzat, l'Europa de l'est està experimentant un considerable augment de morts per tuberculosi; això, sens dubte, té a veure amb l'impacte dels canvis polítics, socials i econòmics, que han provocat dramàtiques reduccions dels ingressos i del nivell de vida de les poblacions.
La resistència als medicaments és un altre factor important que dificulta el control i la prevenció d'aquesta malaltia en els grans nuclis urbans. Aquest fenomen s'està presentant a tot el món, dificultant de forma extrema la disminució de la mortalitat. S'han desenvolupat tractaments "multidroga" efectius però el seu cost mitjà s'acosta als 250.000 dòlars, la qual cosa els situa fora de les possibilitats dels països pobres i dels individus menys afavorits econòmicament (que per altra banda són el medi de cultiu dels microorganismes causants de la tuberculosi).

Leslie Roberts. Recursos Mundiales, 2000. Ecoespaña.