El treball infantil: UNICEF
 

Programació de l'activitat

 

Presentació telemàtica. Es tracta d'enviar l'activitat en un document de Word a l'adreça sociweb@yahoo.es. El procediment serà el següent:

  • Obre l'activitat proposada a classe. Fes "Edición/Seleccionar todo/Copiar"
  • Obre un processador de textos (el Word és el més utilitzat) i fes en un document nou en blanc "Pegar".
  • Ara respon les preguntes i dóna el format que vulguis a l'activitat. Procura ser acurat en la presentació.
  • Envia l'activitat per e-mail a sociweb@yahoo.es indicant nom, cognom i títol de l'activitat. El document l'has d'enviar com un arxiu adjunt.
 
   

1.

 

Hi ha molts països al món on el treball infantil és una pràctica habitual. Això comporta greus problemes per els nois i noies d'aquests països (analfabetisme, malalties, explotació,...)

Ves a l'enllaç d'internet d'Unicef i selecciona "Información por país". Tria 2 països (un de desenvolupat i d'altre de subdesenvolupat) i completa aquesta taula.

  PAIS DESENVOLUPAT:___________ PAIS SUBDESENVOLUPAT:__________
Població total    
Taxa de mortalitat infantil    
Esperança de vida    
Taxa d'alfabetització d'adults    
Assistència ensenyaments primària %    
INB per càpita    
2.

Ara a partir d'aquestes dades i de la informació d'Unicef fes un petit informe (mínim 15 línies) explicant les prioritats d'aquest organisme en tots dos països. A la mateixa web d'Unicef que has consultat a l'activitat anterior i dintre de l'apartat "Contexto" trobaràs molta informació.