Pintures d'Altamira

 

 

Fitxa de l'obra

AUTOR: Desconegut

TÍTOL: Pintures rupestres de les coves d'Altamira

CRONOLOGIA: Entre 15.000 i 12.000 aC, Santillana del Mar (Cantàbria)

ESTIL: Art prehistòric

MATERIALS I TÈCNICA: Pigments de minerals barrejats amb grasa d'animal. Aprofitant el relleu de la cova es crea un efecte de volum i movilitat.

FUNCIÓ: Màgica-religiosa per afavorir la caça.

DIMENSIONS: La cova té uns 270m

UBICACIÓ: Cova d'Altamira