Conjunt escultòric del Partenó (Fídies?)

Frontó: "Dionysos"

Metopa: "Centauromàquia"

Fris: "Relleu dels cavallers"

 

Fitxa de l'obra

AUTOR: En un principi la decoració del Partenó d'Atenes es va atribuir a Fidies. Avui dia sabem que si bé Fidies va influir en els escultors, no va ser ell l'únic autor.

TÍTOL: El conjunt escultural del Partenó està format per:

  • La primera imatge és la d'un frontó on es representa el Déu Dionysos.
  • La segona imatge és una metopa.
  • L'última és un fris anomenat "Relleu dels cavallers"

CRONOLOGIA: 443-438 a.C.

ESTIL: Art Grec (estil Partenó)

MATERIALS: Marbre

UBICACIÓ: Museu Britànic (Londres)