Segle XII: Tornejos a l'Edat Mitjana

IMATGES:  

LOCALITZACIÓ: Europa

CRONOLOGIA: Edat Mitjana