1452: L'Humanisme, Leonardo da Vinci

IMATGES:

 

LOCALITZACIÓ:

CRONOLOGIA: Edat Moderna