TEXTOS HISTÒRICS
   
  LIBERALISME I REVOLUCIÓ FRANCESA
 

Declaració d'independència dels EEUU

Declaració dels drets de l'home i del ciutadà

Discurs de Robespierre

Teoria de separació de poders, Montesquieu

 

  REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 

El treball en cadena

Rebuig dels obrers a les màquines

 

  IMPERIALISME
 

Imperialisme

 

  PRIMERA GUERRA MUNDIAL
 

Les causes, guerra total

Les trinxeres

 

  EL PERÍODE D'ENTREGUERRES
 

Demandes del tsar

El feixisme exposat per Mussolini

 

  TRANSICIÓ ESPANYOLA
 

La Transició democràtica