Programes
 
 
palanca.exe (65 Kb)

Planteja 10 exercicis sobre la palanca, aplicable al primer cicle d'ESO.
 

(v. 1.0   set. 99)

bigues.exe (25 Kb)

Anàlisi bàsica d'una biga simplement recolzada amb tres carregues puntuals com a màxim.

(v. 1.0  des. 00)

4barres.exe (20 Kb)
4baules.bin (1 Kb)

Mostra el funcionament del mecanisme, i el seu anàlisi pel mètode del polígon, es poden modificar les barres. Cal 'baixar' els dos fitxers i disposar-los al mateix directori.

(v. 1.0  set. 01)

engrana.exe (11 Kb)

  Mostra l'obtenció del perfil d'envolvent de les dents d'un engranatge, i el seu funcionament.

(v. 1.0  juny 02)

qelectri.exe (34 Kb)
qelectri.bin (2 Kb)

Planteja 20 qüestions tipus test sobre electricitat bàsica, heu de 'baixar-vos' els dos fitxers i disposar-los al mateix directori.

emagneti.exe(123 Kb)
emagneti.dad(2Kb)

Proposa un text sobre magnetisme, al qual s'ha li ha d'anar afegint la paraula següent, heu de 'baixar-vos' els dos fitxers i disposar-los al mateix directori.

vistes.exe (100 Kb)

Planteja alguns exercicis per practicar el sistema europeu de disposició de vistes en dibuix tècnic.

(v. 1.4 novembre 01)

superv.exe (40 Kb)

 Continuació de "vistes", es tracta de determinar les vistes d'una peça a partir del seu alçat, el programa treballa sobre una base de 20 peces.

v. 1.0  gener 2000

unio_PN.exe (11 Kb)

Es una simulació del procés de constitució d'una unió PN

associa.exe (10 KB)
associa.dad (1 KB)

Permet associar paraules, aquestes es troben al fitxer associa.dad que es pot editar amb la llibreta de Windows i canviar-les per tant segons us convingui

codiresi.exe (11 KB)

Programa per aprendre i practicar el codi de colors per resistències en electrònica.

galsatw.exe (14 Kb)

Mostra les posicions dels satèl·lits de Júpiter i la seva evolució en un temps, a partir de l'instant que es demani

v. 1.0 gener 02

pluja.exe (12 Kb)

Joc per practicar les operacions amb números naturals

     Els programes en Visual Basic precisen l'arxiu vbrun300.dll al 'system', si no el teniu instal·lat, el podeu cercar als CD Sinera, o a les adreces:

http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q196/2/85.ASP
http://www.freesoft97.mcmail.com/vbrun.html
 
 

Inici Programes MaterialsEnllaços