Crèdits

Aquesta WebQuest ha estat realitzada per Ramon Llanes Bordes, professor de música de l'IES Manuel de Montsuar de Lleida dins del curs telemàtic: WebQuest: una metodologia per treballar amb Internet a l'aula, organitzat pel Departament d'Educació durant el curs 2007-2008. Vull donar les gràcies als autors del curs i, especialment, a la meva webtutora la Neus Lorenzo Galés per la seva ajuda. També vull agrair als meus companys J.Pubill i J.Lara la seva col·laboració.

La plantilla que he adaptat es basa en un model que ha creat la Comunitat Catalana de WebQuest http://www.webquestcat.cat segons l'esquema del seu creador Bernie Dodge http://webquest.sdsu.edu/.

Durant el procés s'han consultat diverses pàgines relacionades amb el tema d'on he extret les imatges que acompanyen el text amb una finalitat exclusivament pedagògica. Finalment, voldria agrair els/les diversos autors/es de les moltes WebQuests que he consultat i que m'han servit d'estímul i exemple.