Guia didàctica

GUIA PER AL PROFESSORAT:

L'objectiu bàsic d'aquesta WebQuest és introduir l'alumnat de secundària en el món del blues per tal que entenguin la seva extraordinària infuència en la música actual.

Caldria tenir en compte els següents aspectes:

1. Està pensada per a nois i noies de 2n cicle d'ESO.

2. Dins del currículum caldria situar-la en el moment en què es comença a explicar la música moderna (paral·lelament amb el jazz), justament abans de la música rock.

3. No vol ser una recerca massa llarga. S'hauria de fer aproximadament en 5 sessions i, si convé, s'acaba la presentació multimèdia a casa. Posteriorment, caldria reservar una classe per exposar els treballs més reeixits i avaluar-ne la resta (que, enlloc d'un PowerPoint, també podrien ser un document de text).

4. Els grups estan pensats per a dues persones amb rols diferents: l'historiador (Activitat 2) i el músic (Activitat 3). Seria interessant que l'alumnat que tingui coneixements musicals pugui fer aquesta darrera part per poder aprofundir més en els aspectes artístics.

5. Caldrà uns mínims coneixements informàtics per explorar els webs recomanats i s'haurà d'utilitzar el programa PowerPoint (i/o un processador de textos).

6. És útil que els ordinadors estiguin equipats amb auriculars: no es molesten entre ells i poden escoltar més cançons. El professorat ajudarà a escollir les audicions i, si cal, en proporcionarà de complementàries.

7. Es pot relacionar tot el context dels orígens del blues amb l'assignatura de Ciències Socials (esclavatge, història dels EUA, racisme...) i pot ser molt interessant el suport del departament d'anglès per traduir i entendre millor les lletres de les cançons.

8. Si es vol aprofundir més en la matèria, us recomano dos llibres: a) Lawrence Cohn: Solamente blues. Ediciones Paidós. Barcelona, 1999 i b) Gerard Herhaft: La gran enciclopedia del blues. Ma non troppo. Barcelona, 2003.

9. Segons les possibilitats de cada professor/a i de la seva aula de música, la millor forma d'acabar aquest tema seria interpretant un blues amb els alumnes. Es pot fer només amb els instruments o també amb l'ajut d'algun programa d'acompanyament com el Band-in-a-box.

Millor començar amb la tonalitat de Do i seguir l'esquema més bàsic (C7 C7 C7 C7 - F7 F7 C7 C7 - G7 F7 C7 C7). L'alumnat amb coneixements musicals pot intentar tocar petits solos a partir de l'escala de blues (C - Eb - F - F# - G - Bb - C) i, encara que no s'atreveixi ningú a cantar, sí que es pot escriure una lletra (seguint l'esquema: aab) que pot reflectir l'ambient de l'institut, les poques ganes d'estudiar, alguna injustícia o algun desengany. I si ho fem una mica més ràpid ja tenim un rock & roll...

Esquema i escala:

1) I7 / / / /

2) I (o IV7)

3) I7

4) I7

5 ) IV7

6) IV7

7) I7

8) I7

9) V7

10) IV7

11) I7

12) V7 - I7 (final)

10. Finalment, agrairia que em féssiu arribar tots els comentaris i suggeriments que tingueu sobre aquesta WebQuest a l'adreça següent rllanes@xtec.cat