Tasca

1. Haureu d'investigar sobre el blues per tal de:

- saber-ne l'origen, els estils bàsics i conèixer algun dels seus músics principals

-reconèixer les seves característiques musicals i analitzar alguna cançó.

2. Per a fer-ho treballarem en parelles. Un/a de vosaltres farà la recerca històrica i l'altre/a s'encarregarà dels aspectes musicals.

3. Amb aquesta informació (al final d'unes 5 sessions aproximadament) haureu de confeccionar una presentació multimèdia per exposar-la a classe.