Presentació multimèdia

Cada grup prepararà  entre 5 i 10 diapositives amb textos, imatges, gràfics, esquemes... en què es reflecteixi la recerca desenvolupada i les conclusions a les quals heu arribat.

El treball de cada grup s’ha de recollir a la darrera sessió en un únic document per a tota la classe (ja ho farà el professorat). Això serà el producte final de la WebQuest, que difondreu, per exemple, a través del web o al blog de l'institut.

Encara que el disseny és lliure, caldria tenir en compte els següents aspectes:

-heu de començar la primera diapositiva del vostre equip amb un encapçalament en què consti: el rol escollit (amb el número, per exemple: 1. Periodistes...)  i els components del grup de treball

-a cada diapositiva hi ha d’haver alguna imatge i/o gràfic relacionat amb el tema (reduït a una resolució molt baixa)

-el text ha de ser clar i concís, amb frases no massa llargues i cal distribuir les idees en paràgrafs. Es tracta d’un text divulgatiu que ha de poder entendre tothom. Vigileu amb l’expressió escrita

-el professorat us donarà les indicacions formals corresponents: marges, tipus de lletra i mides a fi de donar coherència i unitat al document final, que és la suma de la feina de tots els grups.

No oblideu durant la recerca d’anar guardant les imatges, gràfics, esquemes, etc. que us agradin i que puguin complementar el text del treball.

A la darrera sessió haureu de fer una breu exposició oral (entre 5 i 10 minuts i seguint l’ordre establert a la tasca), en la qual haureu d’explicar la vostra feina. Heu de parar atenció en:

- cal que participeu una mica tots els membres del grup. Podeu portar un guió (sobretot vigileu de no llegir) mentre s'explica la presentació multimèdia amb el projector de vídeo de la classe

- recordeu de parlar amb veu clara, amb correcció, però amb naturalitat.

 

Més soroll fa un que crida que cent que callen (anònim)

 

Return to the Beginning