El procés d'avaluació d'aquesta wq es portarà a terme des de tres vessants:

- L'avaluació per parelles oral o escrita (en funció de l'edat )

- L'avaluació individual (fitxa de la motxilla)

- L'avaluació del tutor : del procés i de les produccions individuals

AVALUACIÓ DE LA WEBQUEST