Triangles

El triangle és el polígon més senzill, consta de tres včrtexs A, B, C que determinen tres angles interiors $ \angle$A, $ \angle$B, i $ \angle$C i tres segments $ \overline{BC}$, $ \overline{AC}$ i $ \overline{AB}$ que són els costats del triangle la longitud dels quals s'escriu ab i c respectivament. Per referir-nos al triangle ABC escriurem $ \triangle$ABC.

El triangle és una de les figures geomčtriques més importants pel fet que és el polígon amb menor nombre de costats, tots els altres polígons es poden dividir amb triangles, aquestes divisions s'anomenen triangulacions.

\includegraphics{c:/ramon/geome/tripol}

També té una gran importŕncia el fet que el triangle és una figura geomčtrica ''rígida'', ens podem convčncer d'aquest fet construint un triangle amb tres peces del ''mecano'' unides pels extrems amb cargols, si intentem deformar aquest triangle veurem que no és possible. Més endavant veurem que la traducció geomčtrica d'aquest fet s'anomena criteri de congručncia CCC

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/eletri}Subseccions