Recta i pla en l'espai

A continuació farem un estudi de les equacions de les varietats lineals de dimensió 1 i 2 o sigui de les rectes i dels plans.

Subseccions