Políedres arquimedians

Els políedres semiregulars o arquimedians estan formats per cares polígons regulars de dos o més tipus, de manera que en cada vèrtex hi concorren els mateix tipus de cares, disposats de la mateixa manera, d'una manera més senzilla es pot dir que tots els vèrtexs han de ser iguals.

Subseccions