Prismes amb cares regulars

Els prismes formats per cares laterals quadrades amb base un amb polígon regular de n de costats és un políedre arquimedià, atès que en cada vèrtex hi concorren dos quadrats i un polígon regular de n costats. (En el cas n = 4 obtenim el cub)

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/pris}