Antiprismes amb cares regulars

Els antiprismes són políedres formats per dues bases que són polígons regulars de n costats, de manera que cada costat d'una de les bases s'uneix amb un vèrtex de l'altra base formant un triangle equilàter; d'aquesta manera en cada vèrtex hi concorren tres triangles equilàters i un polígon regular de n costats, per tant un antiprisma és un políedre arquimedià. (En el cas n = 3 obtenim l'octàedre)

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/anti}