Desenvolupaments plans

Per deduir el desenvolupament pla dels prismes i dels antiprismes, podem seguir el mètode que hem comentat dels diagrames d'Schlegel, a continuació es mostra el diagrama d'Schlegel i el desenvolupament pla d'un antiprisma de base quadrada.
\includegraphics{c:/ramon/geome/antiqua}