Cúpules icosaèdriques

En aquest apartat ens plantejarem la construcció d'un políedre que és una bona aproximació de l'esfera que s'anomena cúpula geodèsica o simplement geoda. Aquest tipus de políedre apareix a la natura en l'estructura d'alguns virus i algunes molècules químiques, és la base de la construcció de moltes cúpules per observació astronòmica i té un component estètic notable per la qual cosa de vegades apareix en manifestacions artístiques tals com exposicions universals, ... 7.4

El políedre del que partirem per fer les construccions serà l'icosàedre atès que és el políedre regular que millor aproxima l'esfera, de tota manera podem partir de qualsevol políedre amb cares triangulars.7.5

En els apartats següents donarem les bases que ens permetran fer els càlculs per determinar els triangles, pentàgons i hexàgons que apareixen en les geodes. Gaudim de l'experiència de la construcció d'una cúpula icosaèdrica de 2 metres de diàmetre de freqüència 4 formada per 480 arestes i 162 vèrtexs, l'experiència ha sigut satisfactòria i podem destacar diverses característiques que la fan recomanable:Subseccions