Elements d'astronomia

A continuaciˇ proposem un conjunt d'activitats relacionades amb l'astronomia que permeten aplicar els conceptes trigonomŔtrics que hem treballat en els capÝtols anteriors, simplificant molt, podem afirmar que els astr˛noms de l'Ŕpoca Alexandrina, Erat˛stenes de Cirene ($ \sim$290 aC-$ \sim$215 aC) i Aristarc de Samos ($ \sim$310 aC-$ \sim$230 aC) van treballar problemes astron˛mics i geomŔtrics que apuntaven de manera urgent a la necessitat d'establir relacions entre les magnituds dels angles i les longituds de les cordes, o sigui el naixement de la trigonometria.Subseccions