Moviments de la Terra

Si ens deixem guiar per les primeres observacions dels moviments dels diferents astres, és natural concloure que la Terra ocupa el centre de l'Univers i que la majoria dels astres giren al voltant de la Terra amb un període d'aproximadament 24 hores (23 hores i 56 minuts), conservant entre ells la seva posició relativa, per la qual cosa des de l'antiguitat s'els coneix com estels fixes; hi ha uns altres astres que també giren al voltant de la Terra però ho fan amb períodes diferents i amb un gran número d'irregularitats per la qual cosa s'els va anomenar planetes que significa ''estels errants'' en l'antiguitat s'en coneixia set: el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn, aquest model de l'univers s'anomena geocèntric ja que suposa la Terra en el centre de l'univers, aquest va ser el model admès per la cultura occidental fins el segle XVII; l'astrònom grec Claudi Ptolomeu ($ \sim$90 - $ \sim$168) recollí els coneixements astronòmics anteriors i formulà el seu model cosmològic geocèntric segons el qual la terra ocupa el centre de l'univers i tots els astres giren al seu voltant, donant models dels moviments dels planetes que permetien calcular la seva posició amb força precisió; la seva obra es truduí a l'àrab amb el nom d'Almagest i el sistema cosmològic anomenat ptolemaic va ser acceptat fins al Renaixement.

Les irregularitats en els moviments dels planetes junt amb la precisió cada vegada superior dels instruments de mesura, van fer que el model geocèntric fos cada vegada més complicat i no arribés a explicar les posicions dels astres de manera satisfactòria. Els astrònoms Nicolau Copèrnic (1473-1543), Galileu (1564-1642) i Johannes Kepler (1571-1630) van proposar un model cosmològic on el centre l'ocupava el Sol i la Terra girava al voltant del Sol junt amb els altres planetes, aquest model s'anomena heliocèntric, més tard Isaac Newton (1642-1727) donà justificació física d'aquests moviments amb la Teoria de la gravitació universal. El moviments aparent dels astres girant al voltant de la Terra s'explica a partir del moviment diürn de rotació de la Terra al voltant del seu eix, l'eix de rotació dels astres en la volta celest s'anomena eix del món.