Criteri CAC (costat-angle-costat)

Si a = a', b = b' i $ \angle$C = $ \angle$C', llavors els triangles $ \triangle$ABC i $ \triangle$A'B'C' són congruents.
\includegraphics{c:/ramon/geome/cac}

Aquest criteri no es pot demostrar amb un raonament deductiu a partir dels axiomes de la geometria, en conseqüčncia es pren com un axioma, el justificarem amb l'activitat 4.