L'esfera celest

S'anomena esfera celest a una esfera de radi arbitrari R amb centre en el lloc d'observació sobre la que projectarem les direccions dels diferents astres. Aquesta esfera representarà un model on estaran situats els astres de manera que un observador veurà els astres en el cel de la mateixa manera que estan situats en l'esfera celest. Sobre l'esfera celest projectarem diversos punts i cercles màxims que ens serviran de referència per fer mesures i observacions.

El lloc d'observació el representarem com el punt O i és el centre de l'esfera celest. La recta que passa per O i té per direcció la vertical del lloc o línia de plomada s'anomena vertical del lloc i talla l'esfera celest en dos punts anomenats zenit Z en la part superior i nadir Z' en la part inferior. El pla perpendicular a la vertical que passa per O talla l'esfera celest en un cercle màxim anomenat horitzó matemàtic que divideix l'esfera celest en dues parts, la visible per l'observador (que conté el zenit) i la no visible per l'observador que conté el punt nadir8.2.

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/celest}

La recta al voltant de la qual gira l'esfera celest s'anomena eix del món i talla l'esfera celest en dos punts, el pol celest boreal P i el pol celest austral P'. En el pol boreal el sentit de rotació aparent de l'esfera celest és el de les agulles del rellotge, i sentit contrari en el pol austral.

El pla que conté la vertical del lloc i l'eix del món, talla l'esfera celest en un cercle màxim que s'anomena meridià celest el qual divideix l'esfera celest en dues parts la oriental per on surten els astres i la occidental per on es ponen els astres8.3.

El pla que passa pel punt O i que és perpendicular a l'eix del món talla l'esfera celest en un cercle màxim anomenat Equador celest. L'Equador celest talla l'horitzó matemàtic en dos punts, el punt E situat en la part oriental de l'esfera celest el punt W en la part occidental. El meridià celest talla l'horitzó en dos punts, N que és el situat més aprop de P i S més aprop de P'. La intersecció del meridià i l'equador celests l'escriurem Q.