Moviment diürn

El moviment de rotació de l'esfera celest al voltant d'un observador en la Terra és un fenòmen aparent, que ja hem comentat a l'apartat 8.1.1 és el resultat de la rotació de la Terra al voltant del seu eix, evidentment, el sentit de la rotació de la Terra és contrari al sentit de la rotació de la volta celest.

El moviment aparent dels astres de la volta del cel deguda al moviment de rotació de la Terra, s'anomena moviment diürn.

De l'observació que hem fet en l'apartat 8.1.1 resulta que el moviment dels astres en cada punt de la Terra depèn de com està situat l'eix del món respecte el pla horitzontal, així, en el Pol Nord, l'eix del món està situat en la vertical i per tant els astres giren al voltant de la vertical, les estrelles fixes que tenen declinació positiva, sempre estan pel damunt de l'horitzó, mentre les que tenen declinació negativa mai són visibles.

\includegraphics{c:/ramon/geome/polNord}
Des d'un punt a l'Equador terrestre, l'eix del món és horitzontal i està situat en la direcció Nord-Sud, tots els astres del firmament són visibles i durant la meitat del dia estan per damunt de l'horitzó mentre que durant l'altra meitat estan per sota de l'horitzó.

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/Equador}

En latituds mitjanes, els astres giren al voltant d'un eix que està inclinat respecte la horitzontal, en l'apartat següent justificarem que aquesta inclinació és igual a la latitud del lloc, mentre que uns estels estan sempre per damunt de l'horitzó (circumpolars), altres surten i es ponen i d'altres estan sempre per sota de l'horitzó i conseqüentment no són visibles.

\includegraphics{c:/ramon/geome/intermig}

La trajectòria que segueix un astre durant el seu moviment diürn és paral·lela a l'Equador celest, per la qual cosa se l'anomena paral·lel celest, per tant la seva declinació $ \delta$ és sempre constant, en canvi l'angle horari H val 0o en el moment de la culminació, i durant un dia recorre els 360º a una velocitat angular constant, l'interval de temps entre dues culminacions successives d'un astre s'anomena dia sideral i la seva duració és d'aproximadament 23 hores i 56 minuts.