L'eclíptica

El moviment aparent del Sol en l'esfera celest és el resultat del moviment de translació de la Terra quan gira al voltant del Sol, la trajectòria que segueix el Sol és un cercle màxim que s'anomena eclíptica8.4. Segons la primera llei de Kepler, la Terra gira al voltant del Sol descrivint una el·lipse, l'eclíptica és la intersecció del pla que conté aquesta el·lipse amb l'esfera celest. Aquest pla conté el punt O on es troba situat un hipotètic observador a la Terra, per tant, l'eclíptica ha de ser un cercle màxim en l'esfera celest.

L'eclíptica talla l'equador celest en dos punts que s'anomenen punt Àries $ \gamma$ o vernal i el punt Balança; el punt Àries és important ja que s'utilitza per definir les coordenades equatorials absolutes d'un astre, qüestió que tractarem en l'apartat que es desenvoluparà a continuació.

L'angle que forma l'eclíptica amb l'equador celest és $ \epsilon$ = 23º27', aquesta mesura s'anomena obliqüitat de l'eclíptica i és conseqüència de la inclinació de l'eix de la Terra respecte el pla que conté l'el·lipse per la qual es mou la Terra en el seu moviment quan gira al voltant del Sol. Els períodes estacionals a la Terra són conseqüència de l'obliqüitat de l'eclíptica:

 

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/ecli}
En un any, el Sol recorre l'eclíptica de manera directa (d'oest a est) a un ritme aproximat de 1o diari (4 minuts en mesura horària).

Aquest moviment del Sol per l'eclíptica no és uniforme, atès que la Terra no gira de manera uniforme al voltant del Sol, en efecte, segons la segona llei de Kepler, el radi vector de la Terra quan gira al voltant del Sol, recorre àrees iguals en temps iguals, la qual cosa implica que si la Terra està aprop del Sol (gener), l'angle que gira en un cert període de temps ha de ser superior a l'angle que gira quan la Terra es troba més allunyada del Sol (juliol), una conseqüència d'aquest fet és que les estacions tenen una durada diferent, així l'hivern dura 89 dies, la primavera 92 dies i 19 hores, l'estiu 93 dies i 15 hores i la tardor 89 dies i 20 hores aproximadament [J. Fabregat, 1997]