Índex alfabètic

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 

_A_
Almagest Moviments de la Terra
altura Sistema horitzontal de coordenades
analema Temps mitjà
angle
agut Tipus d'angles
concau Tipus d'angles
convex Tipus d'angles
horari Sistema de coordenades equatorial
no orientat Angles | Producte escalar
obtús Tipus d'angles
orientat Angles
angles Angles
alterns externs Paral·lelisme i angles
alterns interns Paral·lelisme i angles
complementaris Angles
consecutius Angles
corresponents Paral·lelisme i angles
oposats pel vèrtex Angles
antiprismes Antiprismes amb cares regulars
Àries L'eclíptica
Aristarc de Samos Elements d'astronomia | Relació entre les distàncies
Arquimedes Alguns teoremes sobre quadrilàters
ascensió recta Coordenades equatorials absolutes
azimut Sistema horitzontal de coordenades

_B_
baricentre Alguns teoremes sobre quadrilàters | Baricentre d'un triangle | Baricentre de n punts
base
de V2 Bases de V2
de V3 Bases de V3
ortonormal Bases ortonormals
rectangularBases ortonormals
bilinealitat Producte escalar
BucKminster Fuller Cúpules icosaèdriques

_C_
característica d'Euler Característica d'Euler
cel·la reticular Xarxa de punts d'un
centre
d'ordre n Centres i eixos de | Centres i eixos de
de masses Alguns teoremes sobre quadrilàters | Baricentre de n punts
de simetria Centres i eixos de
circumcentre Circumcentre
circumferència Definició de circumferència
circumpolar Moviment diürn
classificació
de les isometries Classificació de les isometries
combinacions lineals Propietats del producte d'un
composició
d'isometries Composició d'isometries | Composició d'isometries
condició
de paral·lelisme entre plans Intersecció i paral·lelisme entre
de paral·lelisme entre recta i pla Intersecció i paral·lelisme entre
de rectes coplanàries Intersecció i paral·lelisme entre
condició de dependència Condició de dependència lineal
congruència Segments, semirectes, semiplans
conjugat
d'un gir Conjugats d'un gir i
d'una isometria Conjugades de les isometries
d'una translació Conjugats d'un gir i
coordenades
d'un punt Coordenades dels punts del | Coordenades dels punts de
d'un vector Bases de V2 | Coordenades d'un vector a | Bases de V3 | Coordenades d'un vector a
Copèrnic Moviments de la Terra
corda Definició de circumferència
criteri
ACA Criteri ACA (angle-costat-angle)
CAC Criteri CAC (costat-angle-costat)
CCC Criteri CCC (costat-costat-costat)
de semblança AAA Criteri de semblança AAA
de semblança CAC Criteri de semblança CAC
de semblança CCC Criteri de semblança CCC
cubooctàedre Truncaments d'un políedre regular
cúpula
icosaèdrica Cúpules icosaèdriques
octaèdrica Fonament teòric

_D_
declinació Sistema de coordenades equatorial | Coordenades equatorials absolutes
definició positiva Producte escalar
deltàedres Els deltàedres
desenvolupaments plans Desenvolupaments plans
desigualtat
de Cauchy-Schwarz Propietats del producte escalar
de Minkowski Propietats del producte escalar
dia
sideral Moviment diürn
sideri Coordenades equatorials absolutes | Rellotges de sol
solar vertader Coordenades equatorials absolutes | Rellotges de sol
diagonal Polígons
diagrames d'Schlegel Diagrames de Schlegel
diàmetre Definició de circumferència
diferència
de vectors Propietats de la suma
direcció
d'un vector Elements d'un vector
dual
d'un pla Dual d'un pla i
d'un políedre Dual d'un pla i

_E_
eclíptica L'eclíptica
eix
d'abscisses Coordenades dels punts del
d'ordenades Coordenades dels punts del
de simetria Centres i eixos de | Centres i eixos de
del món Moviments de la Terra
equacions
paramàtriques Equacions de la recta
paramètriques de la recta Recta
paramètriques del pla Pla
equació
contínua Equacions de la recta | Recta
de la recta Equacions de la recta
del temps Temps mitjà
explícita Equacions de la recta
general de la recta Equacions de la recta
implícita del pla Pla
vectorial Equacions de la recta
vectorial de la rectaRecta
vectorial del pla Pla
Equador celest L'esfera celest
Eratòstenes Elements d'astronomia | Càlcul del radi de
esfera celest L'esfera celest
estilet Rellotges de sol

_F_
feix
de plans paral·lels Intersecció i paral·lelisme entre
de plans que conté una recta Feix de plans que
fris Sanefes
fusos horaris Temps mitjà

_G_
Galileu Moviments de la Terra
geocèntric Moviments de la Terra
geoda Cúpules icosaèdriques
girs Els girs
gnòmon Rellotges de sol
goniòmetre Angles
gravitació universal Moviments de la Terra
grup
de simetria El grup de simetria
de simetria del pla Grups de simetria plana

_H_
heliocèntric Moviments de la Terra
horitzó matemàtic L'esfera celest

_I_
icosidodecàedre Truncaments d'un políedre regular
incentre Incentre
índex Construcció teòrica d'un rellotge
intersecció
de plans Intersecció i paral·lelisme entre
involució Justificació que un gir | Isometries involutives
isometries Isometries del pla
directes Determinació d'una isometria
inverses Determinació d'una isometria
involutive Isometries involutives

_J, K_
Kepler Moviments de la Terra

_L_
latitud Coordenades geogràfiques
lliscaments Lliscaments
longitud Coordenades geogràfiques

_M_
meridià
de Greenwich Temps mitjà
terrestre Exercicis i activitats.
meridià local Coordenades geogràfiques
mitjana Baricentre de n punts
mitjanes Alguns teoremes sobre quadrilàters
mòdul
d'un vector Elements d'un vector
monoèdric Mosaics poligonals
mosaic
aresta-aresta Mosaics poligonals
cm Mosaics d'ordre 1 amb
cmm Mosaics d'ordre 2 amb
dual Dualitat
p1 Mosaics d'ordre 1
p2 Mosaics d'ordre 2
p3 Mosaics d'ordre 3
p31m Mosaics d'ordre 3 amb
p3m1 Mosaics d'ordre 3 amb
p4 Mosaics d'ordre 4
p4g Mosaics d'ordre 4 amb
p4m Mosaics d'ordre 4 amb
p6 Mosaics d'ordre 6
p6m Mosaics d'ordre 6 amb
pg Mosaics d'ordre 1 amb
pgg Mosaics d'ordre 2 amb
pm Mosaics d'ordre 1 amb
pmm Mosaics d'ordre 2 amb isometries inverses
pmg Mosaics d'ordre 2 amb
mosaics
amb lliscaments Mosaics amb lliscaments
amb simetries axials Mosaics amb simetries axials
d'ordre 1 Mosaics d'ordre 1
d'ordre 2 Mosaics d'ordre 2
d'ordre 3 Mosaics d'ordre 3
d'ordre 4 Mosaics d'ordre 4
d'ordre 6 Mosaics d'ordre 6
periòdics Justificació que una translació | Mosaics periòdics
poligonals Mosaics poligonals
regulars Mosaics regulars
semiregulars Mosaics semiregulars
moviment diürn Moviment diürn

_N_
nadir L'esfera celest
Newton Moviments de la Terra

_O_
obliqüitat de l'eclíptica L'eclíptica
operacions
amb coordenades Operacions amb coordenades | Operacions amb coordenades a
amb vectors Operacions amb vectors lliures
ortocentre Ortocentre

_P_
papiroflèxia Els deltàedres
paral·lel celest Moviment diürn
paral·lelograms Tipus de quadrilàters
paràmetre Equacions de la recta
pendent de la recta Equacions de la recta
pentàgon regular Raons trigonomètriques de 30º,
perspectiva axonomètrica Diagrames de Schlegel
pla El pla, punts i | Pla
planeta Moviments de la Terra
planisferi Construcció d'un planisferi celest
Políedre Políedres
políedres
arquimedians Políedres arquimedians
semiregulars Políedres arquimedians
polígon Polígons
concau Tipus de polígons
convex Tipus de polígons
polígons
estelats Polígons estelats
pons asinorum Pons asinorum
postulat
del regle El pla, punts i
precessió dels equinoccis Coordenades equatorials absolutes
prismes Prismes amb cares regulars
producte
d'un escalar per un vector Producte d'un nombre per
escalar Producte escalar
projecció
estereogràfica Visualització de l'esfera celest
perpendicular Producte escalar
Ptolomeu Moviments de la Terra
punt El pla, punts i
de simetria Centres i eixos de
mitjà Punt mitjà d'un segment | Combinacions lineals de punts

_Q, R_
quadrant
equatorial Rellotges de sol
horitzontal Rellotge horitzontal
inclinat declinant Rellotge inclinat declinant
vertical Rellotge vertical
vertical declinant Rellotge vertical declinant
quadrilàter Quadrilàters
radi Definició de circumferència
de la Terra Càlcul del radi de
raons trigonomètriques Introducció a la trigonometria
raó de semblança Semblança
recta El pla, punts i | Recta
rectangle d'or Exercicis i activitats
rectes
paral·leles Paral·lelisme
secants Paral·lelisme
referència
del pla Coordenades dels punts del
regla
del paral·lelogram Suma de vectors
restricció cristal·logràfica Centres de simetria d'un
rosasses Rosasses

_S_
sanefa
F1 Sanefes F1
F11 Sanefes F11
F12 Sanefes F12
F13 Sanefes F13
F2 Sanefes F2
F21 Sanefes F21
F22 Sanefes F22
sanefes Sanefes
segment Segments, semirectes, semiplans
semblant Semblança
semipla Segments, semirectes, semiplans
semirecta Segments, semirectes, semiplans
sentit
d'un vector Elements d'un vector
simetria Producte escalar
cíclica Rosasses
diedral Rosasses
simetries
axials Simetries axials
subtriangulació Característica d'Euler
suma
de vectors Suma de vectors

_T_
talla Xarxa de punts d'un
temps
mitjà Temps mitjà
oficial Temps mitjà
sideri Coordenades equatorials absolutes
universal Temps mitjà
teodolit Angles
teorema
de l'altura Triangles rectangles semblants
de Pitàgores Triangles rectangles semblants | Propietats del producte escalar
de Tales Teorema de Tales
del catet Triangles rectangles semblants
del cosinus Propietats del producte escalar
tipus
polígons Tipus de polígons
quadriàters Tipus de quadrilàters
triangles Tipus de triangles
translacions Translacions
trapezi Tipus de quadrilàters
triangle Triangles
triangulació Triangles | Introducció | Introducció
truncaments d'un políedre Truncaments d'un políedre regular

_U_

_V_
vector
director Recta
fix Vectors
lliure Elements d'un vector
nul Propietats de la suma
oposat Propietats de la suma
posició Coordenades dels punts del
unitari Bases ortonormals
vectors Vectors
equipol·lents Elements d'un vector

_W_

_X_
xarxa
de punts Xarxa de punts d'un
hexagonal Xarxa de punts d'un
rectangular Xarxa de punts d'un
ròmbica Xarxa de punts d'un

_Y, Z_
zenit L'esfera celest