Índex de figures

 1. Teorema de Pitàgores
 2. Construcció d'un pentàgon regular
 3. Determinació d'una isometria
 4. Disposició dels 3-centres en un mosaic d'ordre 3
 5. Baricentre d'un triangle i un tetràedre
 6. Disposicions no permeses en una triangulació.
 7. Diverses triangulacions d'una esfera.
 8. Dualitat en els políedres regulars.
 9. Dualitat entre diversos políedres
 10. Obtenció de la cúpula icosaèdrica de freqüència 2
 11. Obtenció de la cúpula icosaèdrica de freqüència 4
 12. Obtenció de la cúpula octaèdrica de freqüència 4
 13. Cúpula geodèsica de freqüència 2
 14. Dual d'una cúpula geodèsica de freqüència 2
 15. Diagrama de Schlegel del dodecàedre i de l'icosàedre.
 16. Deltàedres convexos de 6, 10, 12, 14 i 16 cares.
 17. Diagrama d'una cúpula icosaèdrica de freqüència 4
 18. Esquema de la construcció física dels vèrtexs per enganxar les varetes.
 19. Planisferi del estels més brillants latitud 41o 7 minuts
 20. Plantilla pel planisferi de mà, latitud 41o 7 minuts
 21. Planisferi del estels més brillants latitud 28o
 22. Plantilla pel planisferi de mà, latitud 28o
 23. Planisferi del estels més brillants latitud 52o
 24. Plantilla pel planisferi de mà, latitud 52o
 25. Equació del temps $ \eta$ = Tm - Tv en funció del dia (any 1998)
 26. Declinació del Sol en funció del dia (any 1998)
 27. Analema corresponent a l'any 1998
 28. Ombra d'un gnòmon en un rellotge horitzontal
 29. Disposició de l'estilet en un rellotge de Sol horitzontal
 30. Quadrant d'un rellotge de Sol horitzontal
 31. Ombra d'un gnòmon en un rellotge vertical
 32. Disposició de l'estilet en un rellotge de Sol vertical
 33. Quadrant d'un rellotge de Sol vertical orientat al Sud
 34. Ombra d'un gnòmon sobre una paret vertical declinant
 35. Rellotge vertical declinant a l'oest (Azimut=60o 30 minuts)
 36. Ombra d'un gnòmon en una superfície declinant inclinada
 37. Rellotge inclinat declinant (Azimut=60o, inclinació=30o)