Criteri CCC (costat-costat-costat)

Si a = a', b = b' i c = c', llavors els triangles $ \triangle$ABC i $ \triangle$A'B'C' són congruents
\includegraphics{c:/ramon/geome/ccc}
Es pot trobar també una demostració a [Moise, 1963].