Índex de taules

  1. Políedres regulars.
  2. Políedres arquimedians.
  3. Equació del temps corresponent a l'any 1998 $ \eta$ = Tm - Tv
  4. Declinació del Sol $ \delta$ corresponent a l'any 1998