Mosaics semiregulars

En aquest apartat introduirem mosaics aresta-aresta, formats per polígons regulars, de manera que en cada vèrtex hi arribin el mateix tipus de polígons, per exemple en el dibuix que hi ha a continuació observem 4 mosaics diferents en que en cada vèrtex hi arriben dos hexàgons i dos triangles, generalitzant aquesta construcció, es pot veure que si pensem en els mosaics formats per triangles i hexàgons de manera que en cada vèrtex hi arribin dos hexàgons i dos triangles, ja tenim infinites possibilitats, observem però que en aquests mosaics hi ha dos tipus de vèrtexs:

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/mosinf}

Si fem la restricció que en cada vèrtex hi arribin el mateixos polígons i a més disposats de la mateixa manera (o sigui tots els vèrtexs ''iguals''), obtenim els mosaics que hem dibuixat a continuació que s'anomenen mosaics semiregulars, l'activitat 23 proposa la recerca d'una justificació al fet que aquests són els únics mosaics semiregulars.

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/msregu}