Elements geomètrics

La paraula geometria prové del grec i significa ''mesura de la terra'', la versió de la nostra cultura occidental atribueix el seu origen a la civilització egípcia [Boyer, 1994]:
Sesostris...va dividir les terres d'Egipte entre els seus habitants...Si el riu s'emportava una part de la porció assignada a un home...el rei enviaba a altres persones per examinar i determinar, mitjançant una mesura, l'extensió exacta de la pérdua...A partir d'aquesta pràctica , crec jo, és com s'arribà al coneixement de la geometria a Egipte en primer lloc, des d'on passà més tard a Grècia.

Heròdot (480 aC-420 aC)

Aquesta és una explicació simplificada del que fou un complex fenòmen a l'Antiguitat, però la necessitat de l'home de mesurar l'espai contribuí sens dubte al seu desenvolupament. Així la teorització i difusió de la geometria aportada pels pensadors grecs culminava una llarga tradició dedicada a controlar i mesurar els espais.

Si s'observa un pla, per exemple la mateixa pantalla que esteu mirant, es pot observar i intuir els elements que pretenem estudiar (punts, segments, rectes, triangles,...) i les seves relacions (el punt pertany al segment, el segment $ \overline{AB}$ és un costat del triangle $ \triangle$ABC, el punt P és el punt mitjà del segment $ \overline{AB}$...).

\includegraphics{c:/ramon/geome/triangle}

Les definicions primeres d'aquests objectes són difícils d'establir de manera rigorosa; en lloc de definir aquests conceptes, adoptarem una postura més senzilla que es resumeix en el fet d'admetre que aquests conceptes primitius ja existeixen, i ens posarem d'acord en la manera de manejar-los i la manera en què es relacionen entre ells.

Elements del pla