Lliscaments

Existeixen un altre tipus de moviments inversos anomenats lliscaments, aquestes isometries són el resultat de composar una simetria axial i una translació de direcció paral·lela a l'eix de la simetria axial. Escriurem l (r, AB) el lliscament que és composició de la simetria axial d'eix r i la translació que porta el punt A sobre el punt B, observeu que en el supòsit que AB sigui paral·lel a r aquests dos moviments commuten:

AB || r $\displaystyle \Rightarrow$ $\displaystyle \sigma_{r}^{}$o$\displaystyle \tau_{AB}^{}$ = $\displaystyle \tau_{AB}^{}$o$\displaystyle \sigma_{r}^{}$ = l (r, AB)

Un lliscament no té cap punt fix, en canvi la recta r és fixa. Si practiquem dues vegades seguides un el mateix lliscament $ \gamma$ = l (r, AB) obtenim una translació de vector 2$ \overrightarrow{AB}$ = $ \overrightarrow{AC}$.

$\displaystyle \gamma^{2}_{}$ = $\displaystyle \tau_{AC}^{}$

 

\includegraphics{c:/ramon/geome/llis1}

Lliscament